Διάλεξε κατηγορία:

Όλες
Europass Βιογραφικό Σημείωμα
Το Europass Βιογραφικό Σημείωμα (CV) αποτελεί ένα προσωπικό έγγραφο Europass, με το οποίο μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα του καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία.
 
Βιογραφικό σημείωμα: Η διαφήμιση του εαυτού μου!
Οδηγίες για την συμπλήρωση σωστού Βιογραφικού Σημειώματος
 
Εργαλεία Διαχείρισης Καριέρας - Βιογραφικό Σημείωμα
Βασικές Οδηγίες για την συμπλήρωση του Βιογραφικού Σημειώματος
 
Σύνθεση Βιογραφικού Σημειώματος
Online σύνθεση Βιογραφικού Σημείωματος
 
CvTips.com
Οδηγίες για την συμπλήρωση Βιογραφικού Σημειώματος αλλά και παροχή συμβουλών στην εξεύρεση εργασίας.
 
AIESEC - Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης
Η AIESEC είναι διεθνής φοιτητικός οργανισμός ΜΕ δράση σε 6 πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Δίνει την δυνατότητα της πρακτικής άσκησης σε κάποια χώρα του δικτύου της AIESEC και της συμμετοχής σε κάποιο συνέδριο.
 
Capcampus
Δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στην Γαλλία
 
Intern Abroad
Αναζήτηση για Πρακτική Άσκηση σε πολλές χώρες
 
Το πρόγραμμα Erasmus
Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθηση - Το πρόγραμμα Erasmus
 
Google
Η μηχανή αναζήτησης google
 
Yahoo
Η μηχανή αναζήτησης Yahoo
 
Excite
Η μηχανή αναζήτησης Excite
 
Altavista
Η μηχανή αναζήτησης Altavista
 
Netsearch
Η μηχανή αναζήτησης Netsearch
 
Infoseek
Η μηχανή αναζήτησης Infoseek

Ανακοινώσεις

4/3/2010
Εγγραφή
Περισσότερες...
Επιχειρήσεις

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...
Σπουδαστές

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...


Σχεδίαση - Ανάπτυξη : Γκανάς Λάμπρος  
Ομάδα Ανάπτυξης: Γκαμπούρας Δημήτριος, Ταμίας Γεώργιος