Σπουδαστής
Όνομα: ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σχολή: ΣΤΕΦ Τμήμα: Μηχανολογίας
Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νομός: Λάρισας
Προφίλ Τμήματος: Μελέτη,κατασκευή,λειτουργία μηχανών και εγκαταστάσεων παραγωγής καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης υλικών και ενέργειας
 

Ανακοινώσεις

4/3/2010
Εγγραφή
Περισσότερες...
Επιχειρήσεις

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...
Σπουδαστές

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...


Σχεδίαση - Ανάπτυξη : Γκανάς Λάμπρος  
Ομάδα Ανάπτυξης: Γκαμπούρας Δημήτριος, Ταμίας Γεώργιος