Σπουδαστής
Όνομα: ΓΙΟΥΓΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Σχολή: ΣΔΟ Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων
Περιφέρεια: Αττικής Νομός: Αθηνών
Προφίλ Τμήματος: Σχετικές Πληροφορίες θα δημοσιευτούν σύντομα
 

Ανακοινώσεις

4/3/2010
Εγγραφή
Περισσότερες...
Επιχειρήσεις

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...
Σπουδαστές

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...


Σχεδίαση - Ανάπτυξη : Γκανάς Λάμπρος  
Ομάδα Ανάπτυξης: Γκαμπούρας Δημήτριος, Ταμίας Γεώργιος