Σπουδαστής
Όνομα: Δοκιμή
Σχολή: ΣΔΟ Τμήμα: Διοίκησης και Διαχείρισης Εργων
Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νομός: Λάρισας
Προφίλ Τμήματος: Σχετικές Πληροφορίες θα δημοσιευτούν σύντομα
 

Ανακοινώσεις

4/3/2010
Εγγραφή
Περισσότερες...
Επιχειρήσεις

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...
Σπουδαστές

4/3/2010
πρακτικη ασκηση
Περισσότερες...


Σχεδίαση - Ανάπτυξη : Γκανάς Λάμπρος  
Ομάδα Ανάπτυξης: Γκαμπούρας Δημήτριος, Ταμίας Γεώργιος